Informasjonsstøtte

  

Norges Kristne Råd får informasjonsstøtte fra NORAD til å drive informasjon om globale spørsmål i norsk kirkelig sammenheng.Nord-/-Sør informasjon skal gi kunnskap, endre holdninger og skape handling. Våre medlemskirker og grupper tilhørende disse kan søke Norges Kristne Råd om midler til egne informasjonsaktiviteter. Informasjonsstøtte gis til informasjonsarbeid i Norge knyttet til globale spørsmål.

NB! For året 2017 gis prioritet til tiltak og aktiviteter som omhandler moderne slaveri og menneskehandel. Også andre tiltak vil bli vurdert, særlig tiltak som har en naturlig kobling til moderne slaveri, eksempelvis den globale flyktningsituasjonen.


SØKNADSFRISTER for 2017: 15. mars; 1. juni (vår) og 15 september og 1.november (høst)

Eksempler på informasjonsprosjekter som det kan gis støtte til:

 • Kurs/seminar som belyser menneskehandel eller andre former for moderne slaveri, og årsakene til disse
 • Besøk fra Sør med vekt på informasjon om menneskehandel eller andre former for moderne slaveri og årsakene til disse
 • Temakveld i menigheten, solidaritetsgudstjeneste, opplegg i barne- og ungdomsgrupper, lokale markeringer for å synliggjøre temaet, o.l.
 • Tilpasning av eller utarbeidelse av informasjonsmateriell beregnet på menighet og lokalsamfunn, med fokus på globale spørsmål og tilpasset spesielle målgrupper.

Skjema
Last ned SØKNADSSKJEMA  |  Last ned RAPPORTERINGSSKJEMA   For application form in English, please contact Elin Sæverås, efs@norkr.no / phone 23 08 13 25.

Søknad sendes til efs@norkr.no eller per post til Global Info i Norges Kristne Råd, Rådhusgata 1-3, 0151 Oslo.

Spørsmål om informasjonsstøtten, retningslinjer, søknadsskjema e.l.?Ta kontakt med Elin Finnseth Sæverås: tlf 23 08 13 25 eller e-post efs@norkr.no

Retningslinjer for tildeling:

 • Menigheter, organisasjoner og grupper tilknyttet Norges Kristne Råds medlemssamfunn kan søke støtte til informasjonstiltak om globale spørsmål.
  Menigheter og organisasjoner tilknyttet Den norske kirke bes søke Den norske kirkes nord/sør informasjon 
 • Det gis ikke støtte til opplysning om eget misjonsarbeid (kun) eller til arrangement med hovedvekt på innsamling av penger.
 • Det gis normalt ikke reisestøtte til reiser utenlands for nordmenn. Derimot kan besøk fra Sør (som del av opplysningsarbeidet i Norge) eller lokale reiser i Norge i sammenheng med informasjonsarbeid vurderes.
 • Søknad bør inneholde et budsjett som spesifiserer hvilke aktiviteter det søkes støtte til. I etterkant sendes en kort rapport sammen med regnskap.
  Dette tas med som en del av rapporten til NORAD.
 • Tildelte midler som likevel ikke blir brukt til tiltaket det er søkt om, skal i sin helhet tilbakeføres til Norges Kristne Råd.
 • Tildeling per aktivitet er anslagsvis kr 10 - 20 000 for informasjonsaktiviteter med stor målgruppe (nasjonalt/regionalt nedslagsfelt) og kr 5000 for lokale aktiviteter.
 • Søknadsbeløp inntil kr. 5000 behandles administrativt, mens søknadsbeløp beløp over kr. 5000 behandles av NKRs styringsgruppe for Global info.
 • Som hovedregel skal det søkes i forkant av en aktivitet/et arrangement.

Global Info

Kontaktperson: Elin Finnseth Sæverås
E-post: efs(a)norkr.no
tlf: 23 08 13 25 / 93 44 19 15

 


Global uke er en uke hvor kirkene sammen markerer et globalt tema. Les mer her.

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no