Om samarbeidet

One Body-publikasjonene er et resultat av et samarbeid mellom kirkene i Norden og Det sørlige Afrika.

 

En stor del av de 40 millioner menneskene som i dag lever med hiv eller aids bor i Afrika sør for Sahara. I Norge er tallene lave. Men uansett hvor en bor så er det et sjokk og en stor belastning å få vite at en er smittet og skulle leve med det. Ikke minst er den stigmatiseringen og diskrimineringen som mennesker som lever med hiv eller aids opplever, et stort tilleggsproblem. Konsekvensene av stigmatisering er nesten vel så dødelig som selve viruset. Det får mennesker til å la være å teste seg. Det fører til at altfor mange tror de selv ikke er i faresonen. Mennesker som vet at de er smittet lar være å gå til behandling av samme grunn. Og den belastningen som hemmeligholdelse kan være på kroppen kan svekke det sterkt tiltrengte immunforsvaret.

Kirker og religioner har vært med på å skape og opprettholde stigmatiserende holdninger. Det har med synet på seksualitet å gjøre samt i noen sammenhenger en forkynnelse som oppleves fordømmende. I dette bokprosjektet har mennesker som bor i Zambia, Danmark, Mosambik og Norge, hiv-positive og hiv-negative, gått sammen om å skrive forskjellige slags tekster med det mål for øye å få en slutt på stigmatiseringen. Det skrives om seksualitet, om kjønnsroller, om at Gud ikke straffer og at kirkene er steder hvor alle må være inkludert.

Én Kropp, bind 1, består av en samling refleksjoner omkring utfordringer som hivrelaterte stigma stiller til kirkene. Bind 2 inneholder ressurser for bønn, liturgi, gudstjeneste og bibelstudium, samt personlige vitnesbyrd fra mennesker som lever med hiv eller aids.

Bøkene er kommet ut på engelsk, portugisisk og norsk.
One Body-prosjektet

Kontaktperson:
Tor Kristian Birkeland
Telefon: 23 08 13 26
E-post: tkb(a)norkr.no

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no