VÅRE MEDLEMER

Norges Kristne Råd
Se listen av medlemssamfunn

NYHETSBREV

Nye Norges Kristne Råd
Flyktningenettverket
Global info

Egil Svartdahl får Økumenikkprisen 2011

22.03.2011
Pinsepastor Egil Svartdahl får prisen for sitt langvarige engasjement for bønn og kontakt på tvers av kirkelige tradisjoner.

Økumenikkprisen deles ut av Norges Kristne Råd annen hvert år til personer eller aktører som arbeider for styrket enhet mellom kirker.

I sin begrunnelse for å gi prisen til Egil Svartdahl, skriver Norges Kristne Råds styre:

Egil Svartdahl har gjennom sin tjeneste og sitt engasjement vist at bønn er en kilde for arbeid på tvers av kirkelige tradisjoner. Både som ungdomspastor og siden i tjeneste som hovedpastor, har han vært opptatt av å bygge nettverk mellom menighetsledere. Nettverk der man tar ansvar for hverandre gjennom bønn. "Vi må be for de andre pastorene i byen. Vi er partnere med dem", sa Egil som menighetsforstander.

I Filadelfia Oslo inviterte han lederskapet i menigheten til bønnevandringer der man ba både for politiske institusjoner, media, finansvirksomhet og dessuten etablerte en egen "Kirkegate" der man ba for St Olav Domkirkemenighet, Trefoldighetskirken, Frelsesarmeen, Centralkirken, Misjonssalen, og Storsalen.

Egil Svartdahl har også vært aktiv i pastornettverket som var et viktig grunnlag for etableringen av den felleskirkelige Bønn for Oslo.

Engasjementet i bønn har bidratt til å forme Egil Svartdahl med en raus holdning i forhold til ulike kirkelige tradisjoner.

Da Filadelfia Oslo inviterte Egil Svartdahl til å lede deres satsing på tv-arbeid var hans ja ledsaget av en klar forutsetning: "Jeg kan gjøre det, på betingelse av at det er TV på hele kristenfolkets vegne". Det skulle ikke skje kun på Filadelfias vegne, men på vegne av det store fellesskapet. I det fellesskapet er vi med og bygger Guds Rike. Han utfordret både seg selv og lederskapet. Og så har vi sett en TV-pastor som har speilet ulike kirkelige tradisjoner med respekt i sitt programarbeid. Han har vært del av allmenkringkasteren, ikke opptatt av merkelapper og skiller, men med ønske om å vise til vår felles grunn som kristne.

Globalt sett er kirkelandskapet i endring. Kirkelige tradisjoner som før har betraktet hverandre på avstand kommer nærmere hverandre. Pentekostale, evangelikale, protestanter av ulike tradisjoner, anglikanere, katolske og ortodokse møtes. Norge har vært tydelig med i endringene når det gjelder de økumeniske strukturene, ikke minst gjennom etableringen av ett felleskirkelig råd der alle kirkelige tradisjoner er representert. Da fusjonen mellom Norges Frikirkeråd og det gamle Norges kristne råd ble markert under en gudstjeneste i Akershus Slottskirke i oktober 2006 talte Egil Svartdahl. Tema for gudstjenesten var "- må de alle være ett". I den sammenhengen understreket han at treenigheten er modell for vår enhet. Han pekte på De helliges samfunn i Åndens enhet og talte om hvordan Åndens enhet peker innover til søskenfellesskapet, utover i det samme oppdrag og fremover til vår felles fremtid. I dag kan vi som søsken glede oss over å tildele Økumenikkprisen 2011 til Egil Svartdahl.

Varme gratulasjoner fra fellesskapet i Norges Kristne Råd!

Økumenikkprisen tildeles personer, kirkesamfunn, organisasjoner eller institusjoner som anerkjennelse for handlinger og holdninger som styrker enhet mellom kirker, lokalt, regionalt og/eller nasjonalt. Prisen er både uttrykk for anerkjennelse for det som er gjort og en motivasjon for videre arbeid.

 - - - - - 

Representanter fra de fleste kirkesamfunn i Norge er samlet 22.-23.mars i Trondheim, til Rådsmøte i Norges Kristne Råd.
Mer om Rådsmøtet her.

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no