Fred

 

NKR ønsker å bidra til å fremme kirkens fredsoppdrag ved å styrke norske kirker og kirkelige organisasjoners internasjonale engasjement og samarbeid for fred og forsoning. Kirkelige organisasjoner har lenge spilt en viktig rolle som pådrivere i nasjonale og regionale fred- og forsoningsprosesser. Kirkelige organisasjoner har en særlig mulighet for fredsfremmende arbeid fordi de i mange land har bred oppslutning og godt utbygde lokale strukturer som gjør det mulig å mobilisere det sivile samfunn. Samtidig har det kirkelige nettverket i mange land også en vertikal akse som strekker seg helt opp på nasjonalt og internasjonalt nivå, og som gir mulighet for beslutningspåvirkning og politisk dialog om fredsprosesser. Dette åpner for bred handling og internasjonalt samarbeid om fredsarbeid.

Dette gjør vi: 

Relasjon med kirker i Afrika

NKR har hatt en solidaritetsrelasjon med de nasjonale kirkerådene i Burundi, DR Kongo, Rwanda, Sudan og Sør-Sudan siden midten av 1990-tallet. Kirkene i disse landene har stått og står i krevende og ofte voldelige kontekster. Vi har samarbeidet om konferanser som har hatt som tema hva det vil si å være kirke i samfunnet, hva slags ansvar kirkene har for fred, kjønnsroller i kirka og i samfunnet, kjønnsbasert vold, traumebearbeidelse, og andre temaer knyttet til det å være kirke i vanskelige kontekster. Aktivitetsnivået på samarbeidet med kirkerådene i de nevnte landene varierer fra år til år - i 2016 har vi ingen konkrete samarbeidsprosjekter.

 

Humanitær nedrustning

Vårt arbeid innenfor humanitær nedrustning har foreløpig dreid seg om tre felt: Norsk våpeneksport, global våpenhandel, og atomnedrustning. Les mer her.

 

Kapasitetsbygging: Arbeid i og med konflikt

Gjennom Kirkelig Fredsplattform har vi arrangert kurs for ansatte i plattformens organisasjoner i Do No Harm (konfliktsensitivitet) og Reflecting on Peace Practice (planlegging, monitorering og evaluering av fredsarbeid). Etter at NKR ikke lenger har en koordinator for Fredsplattformen, er det nå opp til plattformens medlemmer å arrangere slike kurs for sine ansatte.

 

Ubevæpnet sivil beskyttelse og ledsaging

NKR er en av fire norske senderorganisasjoner i Kirkenes Verdensråds ledsagerprogram i Israel og Palestina (EAPPI). Les mer om dette programmet på Kirkens Nødhjelps nettsider.

I tillegg har vi siden 2014 utforsket ubevæpnet sivil beskyttelse som metode. Hvordan kan sivilsamfunnet på en direkte måte redusere vold? Les mer om dette arbeidet her.

Aktuelt: 

Kirkelig Fredsplattform har publisert rapporten "Unarmed Civilian Peacekeeping." Den kan lastes ned her.

Hva kan kirker gjøre for å redusere vold? Les slutterklæring fra konferansen med kirkene fra Rwanda, Burundi, DR Kongo og Norge her.

Fredsplattformen har publisert rapporten "En kilde til håp. Sivil fredsbevaring og sivilsamfunnets potensial." Les mer og last ned her.

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no