Medlemskap i andre organisasjoner

Norges Kristne Råd (NKR) har mange samarbeidsrelasjoner knyttet til forskjellige tema vi arbeider med. Her er en oversikt over de samarbeidsrelasjonene som er formalisert ved medlemsskap e.l.:

 

I Norge:

  

NKR er medeier i Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.

NKR er medlem av Frivillighet Norge.

NKR er observatør i Kirkens Nødhjelps representantskap.

NKR er observatør i Kristelig Studieforbund (K-stud).

NKR er medlem i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). Gjennom STL deltar NKR i drøftinger av mange av de samme sakene som NKR også arbeider med på egen hånd. Generalsekretær og spesialrådgiver representerer NKR i STL.

NKR er en av stiftelsesorganisasjonene i organisasjonen ”Rom i arbeidslivet”.

NKR har to observatører i samtalegruppa mellom Mellomkirkelig råd for Den norske kirke og Islamsk Råd Norge. De er for tiden Nora Stene Preston og spesialrådgiver Dag Nygård.

 

Internasjonalt:

  

Sekretariatet følger opp kontakt og samarbeid med økumeniske råd og kirker i Norden og Baltikum samt økumeniske råd i Europa og globalt.

Dette inkluderer:

Kirkenes Verdensråd - www.oikoumene.org

Konferansen av Europeisk Kirkesamfunn - www.ceceurope.org

Global Christian Forum - /www.globalchristianforum.org/

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no