Utvalg og styringsgrupper

I Norges Kristne Råd er det forskjellige utvalg og styringsgrupper som arbeider med ulike temafelt:

 

* RELIGIONSPOLITISK UTVALG

Religionspolitisk utvalg er et faglig utvalg som utreder og arbeider med religionspolitiske saker for styret. I tillegg til å arbeide med kirke-statspørsmålet, vil utvalget videreføre det arbeidet tidligere Norges Frikirkeråd hadde med religionspolitiske saker. Les mer her.

  
* NORSK TEOLOGISK SAMTALEFORUM

Les mer her.

  
* NORSK ØKUMENISK KONTAKTUTVALG FOR KVINNER

NØKK er et tverkkirkelig kontaktutvalg for kvinner. Les mer her.

  
* UNGES KRISTNE RÅD:

Unges kristne råd er en samling for unge (18-30 år) representanter fra NKRs medlemssamfunn. Første Unges Kristne Råd ble holdt i februar 2011. Les mer her.

  
* STYRINGSGRUPPE FOR FLERKULTURELT KIRKELIG NETTVERK
Les mer her.

  
* STYRINGSGRUPPE FOR GLOBAL INFO
Les mer her.

    
* STYRINGSGRUPPE FOR KIRKELIG FREDSPLATTFORM
Les mer her.

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no