Om Global Info

  

Ressurspunkt: Norges Kristne Råd vil gjennom Global Info styrke norske kirkers arbeid for en mer rettferdig verden. Global Info er et ressurspunkt for menigheter og kirker som vil ha et globalt perspektiv i arbeidet sitt. Menigheter og grupper kan søke om økonomisk støtte til aktiviteter som belyser globale rettferdighetsspørsmål.

Tematiske fokusområder: Global Info har de senere årene særlig arbeidet med temaene klima/miljø, hiv /aids og fred/rettferdighet og i samarbeid med Norges Kristne Råds medlemssamfunn og observatører. I 2016 og 2017 er det moderne slaveri og menneskehandel som står i fokus, med særlig vekt på Global uke i november. Se www.globaluke.no

Målgrupper: Global Infos primære målgruppe er Norges Kristne Råds medlemskirker og deres menigheter/menighetsmedlemmer.

Global Infos arbeid er støttet av Norad gjennom Informasjonsstøtten.  

Styringsgruppe

Global Info har en styringsgruppe med representanter fra noen av medlemskirkene. Styringsgruppa møtes 4-5 ganger i året og vedtar bl.a. overordnete planer for Global Info og tildeler informasjonsstøtte.

Styringsgruppas medlemmer pr. 1. januar 2017:

Kirkens Nødhjelp: Inger-Torunn Sjøtrø (styreleder)
Den norske kirke: Janne Dale Hauger (permisjon); vikar: Andreas Saaghus
Det Norske Baptistsamfunn: Peter Ngaidam
Frelsesarmeen: Petra Kjellen Brooke
Metodistkirken: Kari Hay
Svenska Kyrkan i Norge: Kristina S. Furberg
Syvendedags-Adventistsamfunnet: Gry Haugen
Oslo katolske bispedømme: Hans Rossine

I tillegg møter generalsekretær i Norges Kristne Råd, Knut Refsdal og informasjonsrådgiver Hege M. Andersen.

 

Historikk og medlemskap

Global Info, tidligere kjent som Frikirkenes Globale Informasjon, var fram til 2006 et prosjekt i Norges Frikirkeråd. I 2006 fusjonerte Norges Frikirkeråd med Norges Kristne Råd.

Global Infos medlemmer er derfor idag de samme som i Norges Kristne Råd. I tillegg er det to observatører: Kirkens Nødhjelp og Digni (p.t. permisjon).

 

Global Info

Kontaktperson: Elin Finnseth Sæverås
E-post: efs(a)norkr.no
tlf: 23 08 13 25 / 93 44 19 15

 


Global uke er en uke hvor kirkene sammen markerer et globalt tema. Les mer her.

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no