Ressurser: Hiv og aids

 

Norges Kristne Råd arbeider med teologiske refleksjoner i møte med hiv og aids, og med liturgisk materiell, informasjon, og aksjonsmuligheter for menigheter.

EN KROPP

er et samarbeid mellom kirkene i Norden og Det sørlige Afrika, i felles innsats mot stigmatisering av mennesker som lever med hiv.

I ressursmateriellet "En kropp" som springer ut av dette samarbeidet har mennesker som bor i Zambia, Danmark, Mosambik og Norge, hiv-positive og hiv-negative, gått sammen om å skrive forskjellige slags tekster med det mål for øye å få en slutt på stigmatiseringen.

Det skrives om seksualitet, om kjønnsroller, om at Gud ikke straffer og hvordan kirkene kan bli steder hvor alle er inkludert.
Les mer om En kropp

--- 

1.desember: VERDENS AIDSDAG

Rundt om i Norge og i hele verden markeres Verdens aidsdag 1.desember hvert år. Informasjon om hva som skjer i Norge finnes på www.verdensaidsdag.no

Hos Ecumenical Advocacy Alliance kan du finne liturgiforslag til Verdens Aidsdags gudstjeneste (engelsk).

Mange av disse liturgiene er oversatt til norsk og tilrettelagt av KUI. Du finner dem her.

---  

 

Positiv

- en bok om stempling, seksualitet, hiv og aids.

Positiv er skrevet for ungdomsledere tilknyttet kirtene eller de kristne organisasjonene. Boka er en hjelp til å ta opp temaer som stempling, seksualitet , hiv, aids og global rettferd i ungdomsarbeidet.

For å gjøre det lettest mulig å tilpasse Positiv til lokale forhold er boka laget som et verktøyskrin. Den inneholder blant annet faktastoff, bibelbaserte samtaleopplegg, leker, konkurranser og intervjuer med ungdommer og hivpositive.

Verbum forlag. Pris: kr 100,-. Elisabeth Tveito og Estrid Hessellund (red.)
Elektronisk versjon av Positiv finner du her.

---

Deal With It 

"Deal With It" er en fotoutstilling som viser noe av hverdagen for foreldreløse barn i Rwanda. Under et fem måneders frivillig arbeid i Rwanda, lot Else Gun Ommundsen det eldste barnet i 37 forskjellige barnefamilier få hvert sitt engangskamera, en notisbok og en penn. Bilder, sitat og fortelleringer viser glimt fra deres liv. 

Noen av bildene kan sees her. Fotoutstillingen har også blitt til bok som kan bestilles fra Global Info.  

   
   

 

 

Global Info

Kontaktperson: Elin Finnseth Sæverås
E-post: efs(a)norkr.no
tlf: 23 08 13 25 / 93 44 19 15

 


Global uke er en uke hvor kirkene sammen markerer et globalt tema. Les mer her.

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no