Ressurser: Vennskap nord/sør

  

"Ingen kirke er så fattig at den ikke har noe å dele med andre, og ingen kirke er så rik at den ikke kan motta noe fra andre,"  sier biskop Josia Kibira fra Tanzania (sitert i Du Verden!)

"Vi ble tatt imot som om de hadde kjent oss hele livet," skriver Stine Dahl Lunde etter at hun hadde vært på tur til Liberia sammen med andre ungdommer fra Centralkirken i Oslo.

Et økende antall menigheter i Norge inngår vennskapssamarbeid med menigheter i land i Sør.

Å ha vennskapsbånd til noen i andre deler av verden lærer oss noe om både andres og egne liv. Det kan gi nye perspektiver og erfaringer - også for vår tro og arbeidet i menigheten.

Les om vennskapssamarbeid mellom Centralkirken i Oslo og Garjay Memorial Church i Liberia

RESSURSER OM NORD/SØR VENNSKAPSSAMARBEID:

Du verden!

Veiledningshefte for vennskapssamarbeid i menigheter

Hvordan skape eller holde vedlike en meningsfull og givende kontakt til en vennskapsmenighet? "Du verden"-heftet vil forsøke å gi noen ideer til dette - enten det handler om en liten menighet på den andre siden av kloden eller migrantmenigheten rundt hjørnet.

Heftet er utgitt av Den norske kirke. Kontakt Den norske kirkes nord/sør-informasjon for å få heftet tilsendt, eller last det ned ved å klikke på bildet til venstre.

---

 

Vennskap Nord/Sør

er et nettverk for kommuner, organisasjoner, grupper, institusjoner og enkeltpersoner som driver med vennskapssamarbeid mellom lokalsamfunn i Norge og i Sør. Deres mål er å bidra til å skape likeverdig dialog mellom mennesker fra lokalsamfunn i Norge og i lokalsamfunn i Sør.

Vennskap Nord/Sør tilbyr veiledning, seminarer, informasjonsmateriell, økonomisk støtte m.m. Se deres nettside.

---

   

RESSURSER OM FLERKULTURELLE FELLESSKAP:

 

Ressursperm: På vei mot et inkluderende samfunn

Hvordan kan vi lykkes med inkludering av innvandrere i våre fellesskap?
Hva må vi ta hensyn til når vi skal starte flerkulturelt arbeid?

Ressurspermen "På vei mot et inkluderende samfunn" gir noen av svarene på hvordan man kan skape gode flerkulturelle fellesskap.

Den er en praktisk ressurs- og idébank med 11 opplegg for flerkulturelle dialog- og samtalegrupper.

Ressurspermen er gitt ut av Frikirkelig studieforbund i samarbeid med blant andre Flerkulturelt kirkelig nettverk i Norges Kristne Råd.

Global Info

Kontaktperson: Elin Finnseth Sæverås
E-post: efs(a)norkr.no
tlf: 23 08 13 25 / 93 44 19 15

 


Global uke er en uke hvor kirkene sammen markerer et globalt tema. Les mer her.

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no