Ressurser: Fred og rettferdighet

 

Norges Kristne Råd arbeider for å styrke norske kirker engasjement og samarbeid for fred og rettferdighet. 

 

RESSURSER:

 

Veier til fred

Ressursmateriell: Bibelsamtaler om rettferdig fred i Bibelen, kirken og verden. Nærmere presentasjon finner du her og materiellet kan du lese / laste ned på denne siden.

 

Den internasjonale dagen for bønn for fred

21.september er FNs fredsdag, og på denne dagen bes det spesielt om fred i mange land i verden.
Kirkenes Verdensråd har samlet bønner for fred på denne siden

 

Tekster om fred fra forskjellige tradisjoner

Sammen med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn ga Norges Kristne Råd i 2003 ut en samling tekster om fred fra forskjellige tradisjoner. Last ned samlingen her. 

 

Det palestinske Kairos-dokumentet, 2009

Norges Kristne Råd var medutgiver av en norsk oversettelse av det palestinske Kairos-dokumentet i mars 2010. Dokumentet er skrevet av en økumenisk bredt sammensatt gruppe palestinske teologer, kirkeledere og lekfolk. Les mer her. 

   

 

SAMARBEIDSRELASJONER:

 

Kirkelig fredsplattform

Norges Kristne Råd ønsker å fremme kirkens fredsoppdrag ved å styrke norske kirker og kirkelige organisasjoners internasjonale engasjement og samarbeid for fred og forsoning. Dette skjer særlig gjennom Kirkelig fredsplattform. 

 

Ledsagerprogrammet

Ledsagerprogrammet ble opprettet etter at kirkeledere i Jerusalem ba det internasjonale samfunnet om å bidra med beskyttende tilstedeværelse. Gjennom Ledsagerprogrammet utplasseres mennesker fra hele verden i utvalgte byer og landsbyer på Vestbredden og i Jerusalem. Der ledsager de palestinere og israelere som med fredelige midler arbeider mot den israelske okkupasjonen.

Norges Kristne Råd er én av fire senderorganisasjoner i Norge. På Kirkens Nødhjelps nettsider kan du finne mer informasjon om Ledsagerprogrammet og lese de siste nyhetsbrevene fra norske ledsagere.

I 2009 ga Ledsagerprogrammet ut artikkelsamlingen  "Øyenvitner". Den kan lastes ned her.

 

Global Info

Kontaktperson: Elin Finnseth Sæverås
E-post: efs(a)norkr.no
tlf: 23 08 13 25 / 93 44 19 15

 


Global uke er en uke hvor kirkene sammen markerer et globalt tema. Les mer her.

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no