Ressurser: Klima og miljø

  

Norges Kristne Råd arbeider med hvorfor og hvordan kirkene sammen kan involvere seg i klima- og miljøspørsmål.

RESSURSER:


  

www.gronnkirke.no

Felleskirkelige nettsider om klima- og miljøspørsmål. Siden administreres nå av Den norske kirke.

Relevante ressurser fra medlemskirker i Norges Kristne Råd og andre kirkelige aktører er samlet på gronnkirke.no og på gronnkirke.no sine Facebook-sider. Har du spørsmål, ta kontakt med Susanne Lende eller Per Ivar Våje på sl@kirken.no eller piv@kirken.no 

Der finnes også materiell til grønne menigheter, teologisk refleksjon, gudstjenestemateriell, og aktuelt stoff om kirkelig engasjement i klimaspørsmål. Nyhetsstoff finner du på gronnkirke's Facebooksider: søkeord Grønn Kirke.

FELLESUTGIVELSER I REGI AV SKAPERVERK OG BÆREKRAFT- PROSJEKTET (Kirkens Nødhjelp, Den norske kirke, Norges Kristne Råd): 

 

Vår grønne menighet (om hvordan bli grønn menighet, med forslag til tiltakspunkter)
Klimarettferdighet - et teologisk og klimafaglig grunnlagsdokument (2014)

Magasin om klimarettferdighet (2013)

 EGENPRODUSERTE RESSURSER FRA NORGES KRISTNE RÅD:

 

Samtaledokument: Tro og skaperverk

Norges Kristne Råd inviterte i 2008 en gruppe personer fra ulike kirkelige tradisjoner i Norge til å samtale om sammenhengen mellom kristen tro og engasjement for naturen og miljøet.

Resultatet ble et samtaledokument som kan lastes ned her eller fås tilsendt - kontakt Global Info post(a)globalinfo.no  

  Skaperverket - vårt livsgrunnlag, vår glede og vårt ansvar

Rådsmøtet i Norges Kristne råd satte i 2007 fokus på kirkenes ansvar for skaperverket og konsekvensene av vårt livsstil i form av den økende miljøtrusselen og vedtok uttalelsen "Skaperverket - vårt livsgrunnlag, vår glede og vårt ansvar".

 

 

SAMARBEIDSRELASJONER:

 

Skaperverk og bærekraft

Skaperverk og bærekraft: Et felles kirkelig tiår for endring i kirke og samfunn er et økumenisk samarbeidsprosjekt mellom Norges Kristne Råd, Kirkens Nødhjelp og Den norske kirke.

Les mer her.

 

Global Info

Kontaktperson: Elin Finnseth Sæverås
E-post: efs(a)norkr.no
tlf: 23 08 13 25 / 93 44 19 15

 


Global uke er en uke hvor kirkene sammen markerer et globalt tema. Les mer her.

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no