Unges Kristne Råd

Unges Kristne Råd (UKR) er vår satsing på å skape gode relasjoner og økumenikk blant unge kristne.

I 2011 ble det for første gang avholdt Unges Rådsmøte, der ungdommer fra medlemssamfunnene i Norges Kristne Råd møttes. Dette ble videreført som en årlig samling under navnet Unges Kristne Råd. Etter evalueringer ble det bestemt å prøve en annen form på Unges Kristne Råd, og i 2015 starter vi et nytt prosjekt: 

 

 

Turen er en del av vår satsning på ungdom og økumenikk, og vi forventer at de som reiser til Genève også vil delta i arbeidet mot de to neste milepælene i vår satsning; klimatoppmøtet i Paris i nov/des 2015 og Kirkenes Verdensråds Sentralkomitémøte i Trondheim sommeren 2016.

Økumenisk ungdomstur
Turen til Genève vil gi en unik sjanse til å bli kjent med ledere fra ulike kirkesamfunn. Sammen vil ungdommene få et innblikk i Kirkenes Verdensråds økumeniske arbeid. Med satsing på klima frem mot Paris 2015, vil vi få en introduksjon til kirkens engasjement for klima. I tillegg skal vi bli bedre kjent med byen som ser på seg selv som verdens fredshovedstad - der FNs europeiske hovedkvarter holder til. Tidligere deltakere på Unges Kristne Råd fremhever bønnefellesskapet og gleden over å dele troen på Kristus som spesielt positive opplevelser.

Praktisk informasjon
Dato for turen er 15.-17.september. 

Norges Kristne Råd dekker en del av reise og opphold, men det vil være en egenandel på omtrent 3000 kr. I tillegg kommer utgifter til mat, transport i Genève og lommepenger. Vi oppfordrer kirkesamfunnene til å dekke disse utgiftene til sin representant.

Påmelding
Spørsmål eller påmelding skjer innen 5.mai på e-post til Hege Andersen

 

 

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no