VÅRE MEDLEMER

Norges Kristne Råd
Se listen av medlemssamfunn

NYHETSBREV

Nye Norges Kristne Råd
Flyktningenettverket
Global info

Nettverksmøte i Skaperverk og Bærekraft

01.10.2012
Skaperverk og Bærekraft inviterte torsdag 20.september til nettverksmøte, der tema var blant annet misjonsorganisasjonenes gryende klimaengasjement og Klimavalg 2013. Gjennomgående var ønsket om en bred folkebevegelse på temaet.


"Vi kan ikke overlate dette til miljøbevegelsen," sa Svein Tveitdal, fra Klimavalg 2013/Besteforeldrenes klimaaksjon, til de oppmøtte. "Vi trenger kirka og arbeiderbevegelsen for å skape en bred folkebevegelse." Jørn Lemvik, generalsekretær i Digni, var inne på samme tema i sitt innlegg. "Kirka og arbeiderbevegelsen er de to store strømmene som har formet vårt samfunn," sa han og fortalte om Dignis arbeid med å få arbeiderbevegelsen med i kampen mot klimaendringer.

Klima i et misjonsperspektiv

For noen uker siden var generalsekretærene i Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon og Det Norske Misjonsselskap ute i en kronikk og ønsket en ny samfunnsorden og økt klimaengasjement. Jørn Lemvik tok opp flere punkter fra kronikken deres i sin innledning, spesielt i beskrivelsen av hva som må gjøres for å skape en bærekraftig verden:

1."Vi må få politikerne til å tenke på noe annet enn økonomisk vekst. Vi må finne en ny modell, der bærekraft og fordeling er grunnleggende tanker heller enn økonomi og vekst. Økonomisk vekst dreper oss.
2.Vi må skru ned forbruket, leve enklere - gjelder ikke bare det politiske nivået, men også mitt liv, våre liv sammen. Kanskje dårlig samvittighet har hindret oss i å komme på banen. Det koster, og det sitter langt inne å gjøre noe med."
Det å få misjonsorganisasjonene og flere av kirkesamfunnene med i klimaarbeidet var et av målene med nettverksmøtet. Organisasjonene selv etterlyste mer øko-teologi, og forhåpentligvis ble mye bånd og nettverk skapt på møtet som kan være med på å gi dem både faglig tyngde på klimatematikk og økoteologi.

Klimavalg 2013

Svein Tveitdal startet sin innledning med en god innføring i klimaendringer (se presentasjonen her), før han fortalte om Klimaaksjonen 2013 og oppfordret flere til å stille seg bak. Mer om klimaaksjonen kan du finne her.

Les hele referatet fra møtet her.

 

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no