VÅRE MEDLEMER

Norges Kristne Råd
Se listen av medlemssamfunn

NYHETSBREV

Nye Norges Kristne Råd
Flyktningenettverket
Global info

Veier til fred

02.11.2012
Nytt ressursmateriell: Bibelsamtaler om rettferdig fred i Bibelen, kirken og verden

Både fred og rettferdighet er sentrale bibelske begreper. Hva betyr de i våre liv og vår verden i dag?
«Veier til fred» er syv kontekstuelle bibelstudier til bruk i grupper. Her inviteres dere til å lese Bibelen med utgangspunkt i egne liv, på leting etter veier til fred.

Deltakere søkes: 17 - 99 år
Studieopplegget er tenkt for større eller mindre grupper i menigheter, organisasjoner, på folkehøgskoler og andre steder hvor ungdom fra 17 år og voksne i alle aldre samles.

Tema: Rettferdig fred
Vi har hentet inspirasjon og impulser fra samtaler som nå pågår i Kirkenes Verdensråd og mange av dens medlemskirker: Kan vi snakke om «rettferdig fred»? Hva er det i tilfelle, og hvordan kan kirkene involveres? Sju bibeltekster danner utgangspunktet for samtaler om forskjellige sider av fred og rettferdighet.

Type bibelstudium: Kontekstuelt
Hovedprinsippet i kontekstuell bibellesning er å aktivt knytte Bibel og hverdag sammen. Kristne i Latin-Amerika og Sør-Afrika har vist oss hvor viktig vanlige folks erfaringer er når det gjelder å lese Bibelen, gjennom grasrotbevegelsene i frigjøringsteologien. Vi kan kjenne igjen den samme holdningen i lavkirkelige tradisjoner i Norge: hvert menneske kan selv motta og forstå Guds ord i sitt liv. Disse tradisjonene danner bakteppet for de kontekstuelle bibelstudiene i «Veier til fred».

Laget for: Du som vil lede et bibelstudium
I kontekstuelle bibellesninger er den som skal lede bibelstudiet mer en tilrettelegger enn en lærer. «Veier til fred» er en bruksanvisning for den som skal lede. Her finnes en innføring i kontekstuell bibellesning som metode, og sju ferdige opplegg med tekster, spørsmål, faktabokser og historier til bibelstudiet.

Etter hvert som en er kjent med formen kan en lettere også variere og tilpasse oppleggene. Hvert studieopplegg tar 1,5 til 2 timer. Rekkefølgen på oppleggene kan velges fritt, og de kan brukes uavhengig av hverandre.

Klart til bruk!
«Veier til fred» er utarbeidet av KFUK/KFUM Global, Den norske kirkes nord/sør info og Norges Kristne Råd. Vi håper dette bibelstudieopplegget kan bidra til å skape samtaler, refleksjon og handling!

Last ned ett eller flere av bibelstudieoppleggene på http://kanting.no/veiertilfred/
Eller bestill heftet «Veier til fred» (kr 100) fra Norges Kristne Råd: post@norkr.no

Vil du vite mer eller vil dere ha besøk fra noen som kan lede et bibelstudium hos dere?
Ta kontakt med Elin Finnseth Sæverås: tlf 23 08 13 25 / efs@norkr.no

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no