VÅRE MEDLEMER

Norges Kristne Råd
Se listen av medlemssamfunn

NYHETSBREV

Nye Norges Kristne Råd
Flyktningenettverket
Global info

Skaperverkets dag 2016

22.04.2016

I flere tiår har menigheter og forsamlinger over hele landet feiret Skaperverkets dag. Vår feiring av skaperverket henger tett sammen med vår protest mot ødeleggende klimaendringer som rammer de svakeste. Dette reflekteres i de tilgjengelige ressursene.

Menighetene oppfordres til å finne sin lokale måte å feire Skaperverkets dag på. Mulighetene er mange! Flere menigheter velger å markere skaperverkets dag i forbindelse med friluftsgudstjeneste, skogstur, sommeravslutning, Verdens miljødag 5. juni, eller høsttakkefest.  Flere velger også å feire Skaperverkets dag som en økumenisk gudstjeneste, eller i samarbeid med misjonsorganisasjoner og nabomenigheter. 

På gronnkirke.no ligger lenke til Den norske kirkes materiell for 2016, som tar videre en del av materiellet fra tidligere år og som viderefører pilegrimsmotivet og elementer fra Klimapilegrim 2015.

Du finner også mange byggeklosser som med litt tilpasningn enkelt kan tas inn i gudstjenestefeiring, trosopplæringstiltak, arrangement «på kirkebakken», informasjon til publisering i menighetsblad, og mye mer. www.gronnkirke.no (se toppfanen "Ressurser")

For nyeste materiellet (2016) se:  https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/mellomkirkelig-rad/klima-og-miljo/skaperverkets-dag/

 

Vi ønsker menighetene lykke til med feiringen av Skaperverkets dag i 2016!

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no