VÅRE MEDLEMER

Norges Kristne Råd
Se listen av medlemssamfunn

NYHETSBREV

Nye Norges Kristne Råd
Flyktningenettverket
Global info

Hvordan markere Global uke?

15.11.2016
Slik kan du markere Global uke i din menighet på en enkel måte!

Norske menigheter og grupper markerer Global uke mot moderne slaveri 13. - 20. november 2016. Millioner av mennesker lever i slaveri i vår tid. Flyktning- og klimakrise øker risikoen for at nye mennesker blir utnyttet. Ambisjonsnivået bestemmes lokalt, og det er fortsatt mulig å henge seg på! Dere kan for eksempel

  • ta temaet inn i forbønn under gudstjenesten 13. eller 20. november
  • bruk salmen "Tyngd mot jorden" som er laget ifm Global uke 2016
  • del ut faktaark til menigheten, for eksempel sammen med salmeboken
  • ta temaet opp i ungdomsgruppa, konfirmantsamling, seniortreff, eller kirkekaffen og bruk byggeklossene til gudstjeneste, arrangement for ungdom/konfirmanter, film- og samtalekveld, osv.
  • få besøk av en ressursperson til preken, foredrag, innledning, osv. Vi har fortsatt noen til disposisjon! Under Global uke, eller senere i høst.
  • koble Global ukes tema til diakonale prosjekter f. eks. gjennom eget misjonsarbeid, KN, Samarbeidet for Menighet og Misjon, hos kirke- eller andre partnere i det globale sør. Slaveri forebygges ved utdanning, lokal bærekraftig utvikling og styrking av menneskerettighetene.
  • søk om støtte til, annonsering, musikerhonorar, bevertning, reiseutgifter osv.. Se her

Mye eller lite – alt teller i kampen mot moderne slaveri. Velkommen med!

Bli med neste år? Global uke mot moderne slaveri arrangeres 12.-19. nov. 2017. Mer informasjon finner du på www.globaluke.no.

 

 

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no