VÅRE MEDLEMER

Norges Kristne Råd
Se listen av medlemssamfunn

NYHETSBREV

Nye Norges Kristne Råd
Flyktningenettverket
Global info

Sluttrapport for Skaperverk og Bærekraft

06.12.2016
I snart et tiår har samarbeidsprosjektet "Skaperverk og Bærekraft" jobbet med menigheter og myndigheter med mål om å ta vare på skaperverket. Vi sitter igjen med gode resultater, og mange viktige erfaringer.

Skaperverk og bærekraft var et felles kirkelig samarbeidsprosjekt for endring i kirke og samfunn, som var ment å avsluttes i 2016. Gjennom ni år har Norges Kristne Råd (NKR), Kirkens Nødhjelp (KN) og Den norske kirke (Dnk) samarbeidet om en felles utfordring: at vår livsstil bidrar til å ødelegge Guds skaperverk og gjøre livet enda vanskeligere for verdens fattigste.

Samarbeidet hadde en felles målsetting:
1. Være sentrale pådrivere for og bidragsytere til bærekraftige samfunn lokalt, nasjonalt og globalt
2. Bidra til å sikre en forpliktende, rettferdig og ambisiøs internasjonal klimaavtale, og en bred kirkelig og folkelig oppslutning om denne
3. Demonstrere et bevisst forhold til miljø, forbruk og rettferd
4. Skape håp og framtidstro med ord og handlinger

Hva vi har oppnådd kan du lese mer om i prosjektets sluttrapport.

Knut Refsdal, generalsekretær i Norges Kristne Råd mener vi har lært mye om felleskirkelig samarbeid gjennom dette prosjektet."Selv om det til tider har vært utfordrende å samarbeide fra så vidt forskjellige tradisjoner, har innsikten i andres engasjement vært inspirerende. Enten man legger vekt på politisk beslutningspåvirkningsarbeid, gjenbruk, kortreist mat, miljøvennlig livsstil og/eller grønne menigheter, er alt dette del av et omfattende kristent engasjement for bevaring av skaperverket. Møtet med andres tradisjoner og deres måter å ta ansvaret for skaperverket alvorlig på, har vært stimulerende."

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no