VÅRE MEDLEMER

Norges Kristne Råd
Se listen av medlemssamfunn

NYHETSBREV

Nye Norges Kristne Råd
Flyktningenettverket
Global info

Gråt med dem som gråter

06.06.2017
Norske kirkeledere ber menighetene om å markere Verdens flyktningdag
Kirkene i Norge har gjennom Norges Kristne Råd engasjert seg for flyktninger i mange år. En del av dette engasjementet handler om å minne samfunnet og myndighetene på at Norge må ta sin del av ansvaret.
 
Selv om det skapes et inntrykk av at flyktningkrisen er over, så er ikke dette tilfellet. Hverken for de mange flyktningene, internt fordrevne eller for samfunnene som tar imot dem. I fjor var hele 65,3 millioner mennesker på flukt i verden, og de fleste av dem er på flukt i eget land eller til naboland. Så selv om antallet flyktninger som ankommer Norge har minsket, så er det fortsatt mange som trenger vår hjelp, omtanke, solidaritet og forbønn.
  
20.juni markeres Verdens flyktningdag over hele verden. Styret i Norges Kristne Råd oppfordrer norske menigheter til å delta i denne markeringen, og løfte situasjonen for flyktninger og internt fordrevne i sine sammenhenger. Dette kan gjøres på gudstjenester og møter enten 18. eller 25.juni, med for eksempel lystenning, forbønn, blomsternedleggelse, sang, musikk eller ved å invitere politikere eller personer fra sivilsamfunnet til samtale under gudstjenesten.
 
Ressursmateriell fra vårt internasjonale nettverk:

 
 
 
Design by InBusiness | Powered by i-tools.no