VÅRE MEDLEMER

Norges Kristne Råd
Se listen av medlemssamfunn

NYHETSBREV

Nye Norges Kristne Råd
Flyktningenettverket
Global info

Lokaløkumenikk

15.05.2018
Lurer du på hvordan du og din menighet kan arbeide økumenisk?

Dette heftet om lokalt økumenisk arbeid er først og fremst tenkt som et refleksjonsgrunnlag og en idébank til inspirasjon for lokale menigheter og deres ledere. Den kan brukes til både å bygge nytt, bygge ut og til reparasjon. Økumenisk arbeid er dynamikk. Intet lokalsamfunn er likt. Ulike tradisjoner og modeller for samarbeid har utviklet seg over tid. Hva som fungerer et sted vil ikke nødvendigvis gjøre samme nytte et annet sted.

Last ned heftet her.

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no