Økumenisk fagdag

Tid: 15.03.18

BIBELSYN OG BIBELBRUK

Økumenisk fagdag arrangeres i samarbeid mellom NKR og MF, og har tidligere fokusert på kirkesyn, gudstjenestefornyelse og dåpsteologi. Denne gang tematiserer vi ulike sider ved forståelsen av Bibelen. Denne dagen spør vi blant annet:

  • Hva er en sunn tilnærming til spørsmål om bibelsyn og bibelbruk?
  • Hvordan kan vi føre gode samtaler om Bibelen selv om vi forstår og tolker forskjellig?
  • Hva vet vi om kristne ungdommer og deres bibellesevaner?
  • Hva inneholder det nye NKR-dokumentet om bibelsyn og bibelbruk?
  • Hva er en forsvarlig bruk av Bibelen i møte med mennesker i krise?
  • Hva kan kirkene gjøre for å fornye interessen for Bibelen?

Økumenisk fagdag er for prester, pastorer, teologer og ellers alle andre som er opptatt av Bibelens plass i forkynnelse, utdanning, veiledning og sjelesorg.

Gjennom forelesninger, innlegg og samtaler forsøker vi å behandle temaet slik at det gir økt kunnskap og nye innsikter. Fagdagen skal være til inspirasjon og fungere relasjonsbyggende.

Mer informasjon finner du her

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no