Her er ikke mann og kvinne - eller hva?

Tid: 14.11.18

Spørsmålet om kvinners og menns deltakelse i menighetsråd og styrer i trossamfunn og lokale menigheter er jevnlig på trossamfunnenes og det offentliges agenda.

Tidligere hadde likestillingsloven et generelt unntak for indre forhold i trossamfunn, men dagens lovgivning har ikke en slik unntaksregel. Det innebærer som generelt prinsipp at likestillingsloven også gjelder for trossamfunn og menigheter.

NKR har undersøkt status i sine medlemssamfunn, og nå skal funnene presenteres.

 

Velkommen til presentasjon og samtale

Når: onsdag 14. november, kl. 08.30 – 10.00 (Frokost fra kl 08.00.)

Sted: CENTRALKIRKEN, St. Olavsgt. 28, Oslo

 

Program:
Åpning ved generalsekretær i Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen.
Kort presentasjon av undersøkelsen ved Spesialrådgiver Dag Nygård.

Innledende kommentarer fra paneldeltakerne
• Rektor ved Metodistkirkens teologiske seminar Hilde Marie Øgreid Movafagf.
• Daglig leder i Den Evangelisk Lutherske Frikirke Marit Ecklo Brevik.
• Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm


Etterfølgende panelsamtale med innlederne og Dag Nygård. Ordstyrer Erhard Hermansen.

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no